DJ Rubbish(ラビッシュ) - Zokkon Osaka
Appearance
DJ Rubbish(ラビッシュ)

カテゴリー : ミュージシャン

ジャンル : キーボーディスト

中澤です。