Laidback(レイドバック) - Zokkon Osaka
Appearance
Laidback(レイドバック)

カテゴリー : ミュージシャン

ジャンル : キーボーディスト

中澤です。