DJ YOSHITAKA(ヨシタカ) - Zokkon Osaka
Appearance
DJ YOSHITAKA(ヨシタカ)

カテゴリー : ミュージシャン

ジャンル : キーボーディスト

中澤です。